Ημερολόγιο

τις μικρές ώρες
παρουσία κανενός
τελούνται μνημόσυνα
μηδενός εξαιρουμένου

Lucy drank the day before

thought she’d picked me up

at Noel’s Christmas store

white midday still in my lap

and as she passed by the tree to fix lunch

I glimpsed my balls hanging on a branch

Περισσότερα...

Silly girl, you gave me away
there’s nothing to say
you went your own way


The doctor said:
let it go
you can’t withstand
another blow

Περισσότερα...

I could have got you if I wanted you know

you crossed a red light

I could have got you and I wouldn’t have given a shit

Περισσότερα...