Ημερολόγιο

Όταν ο παππούς μιλάει με δύο φωνές
διστάζω στο άνοιγμα της πόρτας
μην ξέροντας να τον διακόψω ή όχι
είναι οι μόνες φορές που πιστεύω σε θεό

I screamed like a dog out so loud

you must have heard it

danced like a maniac in the crowd

you must have seen it

dove like a fool in fireworks

you must have smellt it

covered myself in water works

you must have tasted it

 

you must have felt it

 

I risked my life to kill you

with a poison so delicious

if only I knew

you weren’t so malicious

to raise from the grave again

without a little bit of pain

 

you rose from the dead

but I’ll be the last one to say

truly you have

 

I risked my life to slaughter you

beheaded on the ground

if only I knew

that despite the raw wound

you’d come straight back to life

without even a scar from my knife

 

you rose from the dead

but I’ll be the last one to say

truly you have

 

I’ll risk my life

doom you to die

in the dead of night

your corpse so white

 

to kill you from my grave

just another dead duck plan

cause you are my only man

and me your favourite slave