Ημερολόγιο

κάθε πρωί σου γράφω ένα ποίημα 
που το ίδιο βράδυ σβήνω
γιατί έχεις προλάβει ήδη
και το έχεις ξεπεράσει

Now hear me out

don’t make me shout

rock and fall

 

Balancing on a line

that’s life

it’s bloody hard

and imagine

if it’s the two of us

Ellipsis

cause I will say no more

 

left

playing with punctuation marks

playing with punctuation marks

 

Hopping on a line

that’s nice

it’s bloody fun

and fancy that

it’s the two of us

Exclamation mark

cause I feel like a dork

 

left

playing with punctuation marks

playing with punctuation marks

 

Stumbling on a line

that’s fuzzy

it’s bloody cloudy

and I wonder

were you there or not

Question mark

cause it seems I forgot

 

left

playing with punctuation marks

playing with punctuation marks

 

Rope dancer

you came to the end

Period

but sometimes

just sometimes

you’d rather put

a comma instead

 

Και η μετάφραση...

Παίζοντας με τα σημεία στίξης

Άκουσε με καλά τώρα

μη με κάνεις να φωνάζω

τρανταχτώ και πέσω

 

Να ισορροπείς σε μια γραμμή

αυτή είναι η ζωή

είναι αναθεματισμένα δύσκολο

και φαντάσου

αν είμαστε οι δυο μας

Αποσιωπητικά

γιατί δε θα πω τίποτα άλλο

 

έμεινα

να παίζω με τα σημεία στίξης

να παίζω με τα σημεία στίξης

 

Να χοροπηδάς σε μια γραμμή

είναι ωραία

έχει τρομερή πλάκα

και σκέψου ότι

είμαστε οι δυο μας

Θαυμαστικό

γιατί νιώθω σαν ούφο

 

έμεινα

να παίζω με τα σημεία στίξης

να παίζω με τα σημεία στίξης

 

Να σκουντουφλάς σε μια γραμμή

είναι θαμπά

είναι αναθεματισμένα θολά

και αναρωτιέμαι

ήσουν εκεί ή όχι

Ερωτηματικό

γιατί φαίνεται ότι ξέχασα

 

έμεινα

να παίζω με τα σημεία στίξης

να παίζω με τα σημεία στίξης

 

Σχοινοβάτη

τα ‘φαγες τα ψωμιά σου

Τελεία

αλλά μερικές φορές

μόνο μερικές φορές

θα προτιμούσες να βάλεις

στη θέση της κόμμα