Ημερολόγιο

τις μικρές ώρες
παρουσία κανενός
τελούνται μνημόσυνα
μηδενός εξαιρουμένου

Fundamental institution

for years it’s been

engaging in prostitution

girl sitting at the edge

of a hole

half in

on edge

dozens dipping inside

she’s waiting for the one

traveling hole

to make a brand new hole

of their own

 

Holy hole

it is there

where he is not

Mind the void

don’t make her

fill it up

wash you up

 

Sliding on edges

hands fumbling about

in the dark and light

caressingly

sucking all the air

the void

the balance

she’s gonna slip and fall

 

She had a hole

she had it all

 

Holy hole

holy hole

 

Και η μετάφραση..

Ιερή Τρύπα

Θεμελιώδης θεσμός

για χρόνια

επιδίδεται στην πορνεία

κορίτσι κάθεται στην άκρη

μιας τρύπας

μισή μέσα

στην τσίτα

ντουζίνες βουτάνε μέσα

αυτή περιμένει τη μια

ταξιδιάρα τρύπα

να φτιάξουν μια ολοκαίνουρια τρύπα

δικιά τους

 

Ιερή τρύπα

είναι εκεί

που δεν είναι αυτός

Πρόσεχε το κενό

μην τη βάλεις

να τη γεμίσει

να σε ξεβράσει

 

Γλιστρώντας στις άκρες

χέρια ψηλαφούν

στο σκοτάδι και στο φως

χαϊδευτικά

ρουφούν όλο τον αέρα

το κενό

την ισορροπία

θα γλιστρήσει και θα πέσει

 

Είχε μια τρύπα

τα είχε όλα

 

Ιερή τρύπα

ιερή τρύπα