Ημερολόγιο

κάθε πρωί σου γράφω ένα ποίημα 
που το ίδιο βράδυ σβήνω
γιατί έχεις προλάβει ήδη
και το έχεις ξεπεράσει

I screamed like a dog out so loud

you must have heard it

danced like a maniac in the crowd

you must have seen it

dove like a fool in fireworks

you must have smellt it

Περισσότερα...

Consumer whore

drowned in a river of

popping tags

credit cards

strolls to the bank

it is there you need to stand

if not you lose it all

on your way to the mall

Περισσότερα...

Now hear me out

don’t make me shout

rock and fall

 

Balancing on a line

that’s life

it’s bloody hard

and imagine

Περισσότερα...

Fundamental institution

for years it’s been

engaging in prostitution

girl sitting at the edge

of a hole

half in

on edge

Περισσότερα...

Santa you seem mad

Have I been bad?

 

How dare you ask?

Take a good look at this list

you know well why I’m pissed

Περισσότερα...